Kontakt

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Universitetsgata 2
0164 Oslo

Åpne i kart

Meny

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Meny

Fig. 01

31. mai 2024

En guide til feriepenger

Når temperaturene stiger og sommerferien nærmer seg, er det tid for utbetaling av feriepenger. Nedenfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene om både feriepenger og ferielovgivning som kan være nyttig å kjenne til før du tar en velfortjent sommerferie. 


Feriepenger og lønn i arbeidsperioder 

Når ansatte tar ut ferie, er standard praksis at de mottar feriepenger istedenfor vanlig lønn for denne perioden. Hvis en ansatt jobber deler av en måned og tar ut ferie den resterende tiden, vil de motta lønn for dagene de var på jobb og feriepenger de dagene de er på ferie.

Det er ikke vanlig praksis å motta både lønn og feriepenger for samme periode. Imidlertid kan man, i enkelte tilfeller, komme til enighet med arbeidsgiveren om en annen ordning. 


Feriepenger og ferie som nyansatt 

I Norge tjener de ansatte opp feriepenger basert på fjorårets ytelser. Det første året har de ansatte derfor rett til å ta ut ferie, men uten lønn, med mindre de har overført feriepenger fra en tidligere arbeidsgiver.  

Dersom en nyansatt begynner høsten året før og kun har tatt ut 1 uke med ferie før feriepengene utbetales, vil uken trekkes fra de opptjente feriepengene fra året før. Når feriepengene utbetales, vil den ansatte få utbetalt de resterende feriepengene etter trekket for ferien som allerede er tatt. I tillegg, vil det mottas full lønn for juni, forutsatt at en jobber som normalt denne måneden. 

Dette er et typisk eksempel på utbetaling av feriepenger for en nyansatt, men det er alltid mulighet for å inngå tilpassede avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.Ofte stilte spørsmål:

Hva er vanlig sats for feriepenger? 

Feriepengene skal være minst 10,2 prosent av opptjente penger fra fjoråret og ansatte over 60 år har rett på minst 12,5 prosent. Tariffavtaler gir normalt rett til 12 prosent hvor de ansatte har 5 uker ferie. Alle former for lønnsutbetalinger, inkludert overtid og bonus, inngår i beregningsgrunnlaget med mindre annet er avtalt. 


Hva skjer hvis en ansatt slutter før ferien tas ut? 

Når en ansatt slutter, skal opptjente feriepenger utbetales med den siste lønnen. Arbeidsgiver har også plikt til å sikre at den ansatte får tatt ut ferie før sluttdatoen, eller kompensere for dette. 


Skal feriepenger inkludere bonus eller provisjon? 

Ja, i følge norsk lovgivning skal alle typer lønnsutbetalinger, inkludert bonus og provisjon, medregnes i grunnlaget for feriepenger med mindre noe annet er spesifikt avtalt i arbeidskontrakten. 


Kan man velge når feriepengene skal utbetales?  

Ja, ferieloven i Norge gir arbeidsgivere rett til å bestemme tidspunktet for utbetaling av feriepenger, men det er vanlig at dette skjer i juni. Arbeidsgiver må sørge for at feriepengene er tilgjengelige før ferien avvikles.  

Arbeidsgivere og ansatte kan bli enige om å utbetale feriepenger på et annet tidspunkt som avviker fra det som er vanlig, for eksempel i forbindelse med vinterferie. En slik avtale må klart spesifiseres i arbeidskontrakten eller være inkludert i en kollektivavtale. 


Hva skjer med feriepengene dersom man ikke tar ferie? 

Selv om du ikke tar ut ferie, vil feriepengene dine normalt sett fortsatt bli utbetalt til deg i juni. Dette er fordi feriepengene er opptjent basert på fjorårets arbeid og er en juridisk rettighet.  

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at ferien avvikles, og arbeidstaker er pliktig til å avholde ferie. I Norge har arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie hvert år. Normalt kan opptil 12 av disse dagene overføres til det neste året hvis arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om det gjennom en skriftlig avtale. I spesielle tilfeller, som ved langvarig sykdom eller hvis arbeidsgiver ikke har lagt til rette for ferieavvikling, kan hele den ubrukte ferien overføres. 

Det er ikke tillatt å få feriepenger utbetalt for ferie som verken er avviklet eller overført til neste ferieår. Dette prinsippet gjelder uavhengig av årsaken til overføringen. 


 

God ferie!  

Hilsen oss i Figures 

 


Del historie:

Linkedin

X / Twitter

Facebook

E-post

Vil du holde deg oppdatert på de siste innovasjonene i regnskapsverdenen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Universitetsgata 2
0164 Oslo

Åpne i kart ↗

Fig. 01

31. mai 2024

En guide til feriepenger

Når temperaturene stiger og sommerferien nærmer seg, er det tid for utbetaling av feriepenger. Nedenfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene om både feriepenger og ferielovgivning som kan være nyttig å kjenne til før du tar en velfortjent sommerferie. 


Feriepenger og lønn i arbeidsperioder 

Når ansatte tar ut ferie, er standard praksis at de mottar feriepenger istedenfor vanlig lønn for denne perioden. Hvis en ansatt jobber deler av en måned og tar ut ferie den resterende tiden, vil de motta lønn for dagene de var på jobb og feriepenger de dagene de er på ferie.

Det er ikke vanlig praksis å motta både lønn og feriepenger for samme periode. Imidlertid kan man, i enkelte tilfeller, komme til enighet med arbeidsgiveren om en annen ordning. 


Feriepenger og ferie som nyansatt 

I Norge tjener de ansatte opp feriepenger basert på fjorårets ytelser. Det første året har de ansatte derfor rett til å ta ut ferie, men uten lønn, med mindre de har overført feriepenger fra en tidligere arbeidsgiver.  

Dersom en nyansatt begynner høsten året før og kun har tatt ut 1 uke med ferie før feriepengene utbetales, vil uken trekkes fra de opptjente feriepengene fra året før. Når feriepengene utbetales, vil den ansatte få utbetalt de resterende feriepengene etter trekket for ferien som allerede er tatt. I tillegg, vil det mottas full lønn for juni, forutsatt at en jobber som normalt denne måneden. 

Dette er et typisk eksempel på utbetaling av feriepenger for en nyansatt, men det er alltid mulighet for å inngå tilpassede avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.Ofte stilte spørsmål:

Hva er vanlig sats for feriepenger? 

Feriepengene skal være minst 10,2 prosent av opptjente penger fra fjoråret og ansatte over 60 år har rett på minst 12,5 prosent. Tariffavtaler gir normalt rett til 12 prosent hvor de ansatte har 5 uker ferie. Alle former for lønnsutbetalinger, inkludert overtid og bonus, inngår i beregningsgrunnlaget med mindre annet er avtalt. 


Hva skjer hvis en ansatt slutter før ferien tas ut? 

Når en ansatt slutter, skal opptjente feriepenger utbetales med den siste lønnen. Arbeidsgiver har også plikt til å sikre at den ansatte får tatt ut ferie før sluttdatoen, eller kompensere for dette. 


Skal feriepenger inkludere bonus eller provisjon? 

Ja, i følge norsk lovgivning skal alle typer lønnsutbetalinger, inkludert bonus og provisjon, medregnes i grunnlaget for feriepenger med mindre noe annet er spesifikt avtalt i arbeidskontrakten. 


Kan man velge når feriepengene skal utbetales?  

Ja, ferieloven i Norge gir arbeidsgivere rett til å bestemme tidspunktet for utbetaling av feriepenger, men det er vanlig at dette skjer i juni. Arbeidsgiver må sørge for at feriepengene er tilgjengelige før ferien avvikles.  

Arbeidsgivere og ansatte kan bli enige om å utbetale feriepenger på et annet tidspunkt som avviker fra det som er vanlig, for eksempel i forbindelse med vinterferie. En slik avtale må klart spesifiseres i arbeidskontrakten eller være inkludert i en kollektivavtale. 


Hva skjer med feriepengene dersom man ikke tar ferie? 

Selv om du ikke tar ut ferie, vil feriepengene dine normalt sett fortsatt bli utbetalt til deg i juni. Dette er fordi feriepengene er opptjent basert på fjorårets arbeid og er en juridisk rettighet.  

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at ferien avvikles, og arbeidstaker er pliktig til å avholde ferie. I Norge har arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie hvert år. Normalt kan opptil 12 av disse dagene overføres til det neste året hvis arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om det gjennom en skriftlig avtale. I spesielle tilfeller, som ved langvarig sykdom eller hvis arbeidsgiver ikke har lagt til rette for ferieavvikling, kan hele den ubrukte ferien overføres. 

Det er ikke tillatt å få feriepenger utbetalt for ferie som verken er avviklet eller overført til neste ferieår. Dette prinsippet gjelder uavhengig av årsaken til overføringen. 


 

God ferie!  

Hilsen oss i Figures 

 


Del historie:

Linkedin

X / Twitter

Facebook

E-post

Vil du holde deg oppdatert på de siste innovasjonene i regnskapsverdenen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Fig. 01

31. mai 2024

En guide til feriepenger

Når temperaturene stiger og sommerferien nærmer seg, er det tid for utbetaling av feriepenger. Nedenfor har vi samlet noen av de mest stilte spørsmålene om både feriepenger og ferielovgivning som kan være nyttig å kjenne til før du tar en velfortjent sommerferie. 


Feriepenger og lønn i arbeidsperioder 

Når ansatte tar ut ferie, er standard praksis at de mottar feriepenger istedenfor vanlig lønn for denne perioden. Hvis en ansatt jobber deler av en måned og tar ut ferie den resterende tiden, vil de motta lønn for dagene de var på jobb og feriepenger de dagene de er på ferie.

Det er ikke vanlig praksis å motta både lønn og feriepenger for samme periode. Imidlertid kan man, i enkelte tilfeller, komme til enighet med arbeidsgiveren om en annen ordning. 


Feriepenger og ferie som nyansatt 

I Norge tjener de ansatte opp feriepenger basert på fjorårets ytelser. Det første året har de ansatte derfor rett til å ta ut ferie, men uten lønn, med mindre de har overført feriepenger fra en tidligere arbeidsgiver.  

Dersom en nyansatt begynner høsten året før og kun har tatt ut 1 uke med ferie før feriepengene utbetales, vil uken trekkes fra de opptjente feriepengene fra året før. Når feriepengene utbetales, vil den ansatte få utbetalt de resterende feriepengene etter trekket for ferien som allerede er tatt. I tillegg, vil det mottas full lønn for juni, forutsatt at en jobber som normalt denne måneden. 

Dette er et typisk eksempel på utbetaling av feriepenger for en nyansatt, men det er alltid mulighet for å inngå tilpassede avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.Ofte stilte spørsmål:

Hva er vanlig sats for feriepenger? 

Feriepengene skal være minst 10,2 prosent av opptjente penger fra fjoråret og ansatte over 60 år har rett på minst 12,5 prosent. Tariffavtaler gir normalt rett til 12 prosent hvor de ansatte har 5 uker ferie. Alle former for lønnsutbetalinger, inkludert overtid og bonus, inngår i beregningsgrunnlaget med mindre annet er avtalt. 


Hva skjer hvis en ansatt slutter før ferien tas ut? 

Når en ansatt slutter, skal opptjente feriepenger utbetales med den siste lønnen. Arbeidsgiver har også plikt til å sikre at den ansatte får tatt ut ferie før sluttdatoen, eller kompensere for dette. 


Skal feriepenger inkludere bonus eller provisjon? 

Ja, i følge norsk lovgivning skal alle typer lønnsutbetalinger, inkludert bonus og provisjon, medregnes i grunnlaget for feriepenger med mindre noe annet er spesifikt avtalt i arbeidskontrakten. 


Kan man velge når feriepengene skal utbetales?  

Ja, ferieloven i Norge gir arbeidsgivere rett til å bestemme tidspunktet for utbetaling av feriepenger, men det er vanlig at dette skjer i juni. Arbeidsgiver må sørge for at feriepengene er tilgjengelige før ferien avvikles.  

Arbeidsgivere og ansatte kan bli enige om å utbetale feriepenger på et annet tidspunkt som avviker fra det som er vanlig, for eksempel i forbindelse med vinterferie. En slik avtale må klart spesifiseres i arbeidskontrakten eller være inkludert i en kollektivavtale. 


Hva skjer med feriepengene dersom man ikke tar ferie? 

Selv om du ikke tar ut ferie, vil feriepengene dine normalt sett fortsatt bli utbetalt til deg i juni. Dette er fordi feriepengene er opptjent basert på fjorårets arbeid og er en juridisk rettighet.  

Arbeidsgiver er pålagt å sikre at ferien avvikles, og arbeidstaker er pliktig til å avholde ferie. I Norge har arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie hvert år. Normalt kan opptil 12 av disse dagene overføres til det neste året hvis arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om det gjennom en skriftlig avtale. I spesielle tilfeller, som ved langvarig sykdom eller hvis arbeidsgiver ikke har lagt til rette for ferieavvikling, kan hele den ubrukte ferien overføres. 

Det er ikke tillatt å få feriepenger utbetalt for ferie som verken er avviklet eller overført til neste ferieår. Dette prinsippet gjelder uavhengig av årsaken til overføringen. 


 

God ferie!  

Hilsen oss i Figures 

 


Del historie:

Linkedin

X / Twitter

Facebook

E-post

Vil du holde deg oppdatert på de siste innovasjonene i regnskapsverdenen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Universitetsgata 2
0164 Oslo

Åpne i kart ↗