Kontakt

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Universitetsgata 2
0164 Oslo

Åpne i kart

Meny

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Meny

Fig. 01

28. nov. 2023

Nøkkeltall

Buildings in Oslo

Nøkkeltall er kritiske indikatorer som gir innsikt i en bedrifts økonomiske helse og ytelse. De er som et kompass som hjelper bedriftsledere med å navigere mot suksess. Her er en dypdykk i nøkkeltallenes verden, inspirert av fem forskjellige kilder. 

Hva er nøkkeltall? 

Nøkkeltall er kvantitative målinger som gir innsikt i en bedrifts økonomiske helse og ytelse. De kan brukes til å analysere forskjellige aspekter av en bedrift, som lønnsomhet, likviditet, soliditet, og gjeldsgrad. Nøkkeltallene gir en rask oversikt over bedriftens status og kan hjelpe ledere med å identifisere områder som trenger forbedring. 

Hvorfor er nøkkeltall viktige? 

Nøkkeltall er viktige fordi de gir en objektiv vurdering av en bedrifts økonomiske tilstand. De kan brukes til å sammenligne bedriftens ytelse over tid, og mot konkurrenter. Nøkkeltall kan også være avgjørende for fremtidige forretningsrelasjoner, da de kan være interessante for potensielle investorer, partnere, og banker. 

 Hvordan kan nøkkeltall forbedres? 

Forbedring av nøkkeltall kan oppnås gjennom strategiske tiltak. For eksempel, for å forbedre likviditeten, kan en bedrift forhandle frem lengre betalingsvilkår med leverandører og kortere betalingsvilkår med kunder. For å forbedre lønnsomheten, kan en bedrift fokusere på å redusere kostnader eller øke salgsprisen på produkter eller tjenester. 

Nøkkeltall å følge:

Lønnsomhet

Gir innsikt i hvor mye penger en bedrift tjener i forhold til dens omsetning. Det kan beregnes ved å trekke kostnadene fra inntektene. 

Dekningsbidrag

Viser hvor mye av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, går selskapet med overskudd. 

Likviditetsgrad

Gir innsikt i en bedrifts evne til å betale sin kortsiktige gjeld. En likviditetsgrad på 1 eller høyere indikerer at selskapet har tilstrekkelige likvider til å dekke sin kortsiktige gjeld. 

Gjeldsgrad

Beskriver forholdet mellom gjelden og egenkapitalen i en bedrift. En lav gjeldsgrad indikerer at selskapet er mer solid. 

Soliditet

Gir innsikt i hvor mye av bedriftens ressurser som er finansiert med egenkapital. En høy soliditetsgrad indikerer at bedriften har evne til å tåle tap. 
 

Ved å forstå og overvåke disse tallene, kan bedriftsledere ta informerte beslutninger som fører til økt lønnsomhet og suksess. Husk, nøkkeltallene er din bedrifts kompass, de vil lede deg i riktig retning. 

Del historie:

Linkedin

X / Twitter

Facebook

E-post

Vil du holde deg oppdatert på de siste innovasjonene i regnskapsverdenen? Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Universitetsgata 2
0164 Oslo

Åpne i kart ↗

Fig. 01

28. nov. 2023

Nøkkeltall

Buildings in Oslo

Nøkkeltall er kritiske indikatorer som gir innsikt i en bedrifts økonomiske helse og ytelse. De er som et kompass som hjelper bedriftsledere med å navigere mot suksess. Her er en dypdykk i nøkkeltallenes verden, inspirert av fem forskjellige kilder. 

Hva er nøkkeltall? 

Nøkkeltall er kvantitative målinger som gir innsikt i en bedrifts økonomiske helse og ytelse. De kan brukes til å analysere forskjellige aspekter av en bedrift, som lønnsomhet, likviditet, soliditet, og gjeldsgrad. Nøkkeltallene gir en rask oversikt over bedriftens status og kan hjelpe ledere med å identifisere områder som trenger forbedring. 

Hvorfor er nøkkeltall viktige? 

Nøkkeltall er viktige fordi de gir en objektiv vurdering av en bedrifts økonomiske tilstand. De kan brukes til å sammenligne bedriftens ytelse over tid, og mot konkurrenter. Nøkkeltall kan også være avgjørende for fremtidige forretningsrelasjoner, da de kan være interessante for potensielle investorer, partnere, og banker. 

 Hvordan kan nøkkeltall forbedres? 

Forbedring av nøkkeltall kan oppnås gjennom strategiske tiltak. For eksempel, for å forbedre likviditeten, kan en bedrift forhandle frem lengre betalingsvilkår med leverandører og kortere betalingsvilkår med kunder. For å forbedre lønnsomheten, kan en bedrift fokusere på å redusere kostnader eller øke salgsprisen på produkter eller tjenester. 

Nøkkeltall å følge:

Lønnsomhet

Gir innsikt i hvor mye penger en bedrift tjener i forhold til dens omsetning. Det kan beregnes ved å trekke kostnadene fra inntektene. 

Dekningsbidrag

Viser hvor mye av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, går selskapet med overskudd. 

Likviditetsgrad

Gir innsikt i en bedrifts evne til å betale sin kortsiktige gjeld. En likviditetsgrad på 1 eller høyere indikerer at selskapet har tilstrekkelige likvider til å dekke sin kortsiktige gjeld. 

Gjeldsgrad

Beskriver forholdet mellom gjelden og egenkapitalen i en bedrift. En lav gjeldsgrad indikerer at selskapet er mer solid. 

Soliditet

Gir innsikt i hvor mye av bedriftens ressurser som er finansiert med egenkapital. En høy soliditetsgrad indikerer at bedriften har evne til å tåle tap. 
 

Ved å forstå og overvåke disse tallene, kan bedriftsledere ta informerte beslutninger som fører til økt lønnsomhet og suksess. Husk, nøkkeltallene er din bedrifts kompass, de vil lede deg i riktig retning. 

Del historie:

Linkedin

X / Twitter

Facebook

E-post

Vil du holde deg oppdatert på de siste innovasjonene i regnskapsverdenen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Fig. 01

28. nov. 2023

Nøkkeltall

Buildings in Oslo

Nøkkeltall er kritiske indikatorer som gir innsikt i en bedrifts økonomiske helse og ytelse. De er som et kompass som hjelper bedriftsledere med å navigere mot suksess. Her er en dypdykk i nøkkeltallenes verden, inspirert av fem forskjellige kilder. 

Hva er nøkkeltall? 

Nøkkeltall er kvantitative målinger som gir innsikt i en bedrifts økonomiske helse og ytelse. De kan brukes til å analysere forskjellige aspekter av en bedrift, som lønnsomhet, likviditet, soliditet, og gjeldsgrad. Nøkkeltallene gir en rask oversikt over bedriftens status og kan hjelpe ledere med å identifisere områder som trenger forbedring. 

Hvorfor er nøkkeltall viktige? 

Nøkkeltall er viktige fordi de gir en objektiv vurdering av en bedrifts økonomiske tilstand. De kan brukes til å sammenligne bedriftens ytelse over tid, og mot konkurrenter. Nøkkeltall kan også være avgjørende for fremtidige forretningsrelasjoner, da de kan være interessante for potensielle investorer, partnere, og banker. 

 Hvordan kan nøkkeltall forbedres? 

Forbedring av nøkkeltall kan oppnås gjennom strategiske tiltak. For eksempel, for å forbedre likviditeten, kan en bedrift forhandle frem lengre betalingsvilkår med leverandører og kortere betalingsvilkår med kunder. For å forbedre lønnsomheten, kan en bedrift fokusere på å redusere kostnader eller øke salgsprisen på produkter eller tjenester. 

Nøkkeltall å følge:

Lønnsomhet

Gir innsikt i hvor mye penger en bedrift tjener i forhold til dens omsetning. Det kan beregnes ved å trekke kostnadene fra inntektene. 

Dekningsbidrag

Viser hvor mye av salgsinntektene som er igjen til å dekke de faste kostnadene. Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene, går selskapet med overskudd. 

Likviditetsgrad

Gir innsikt i en bedrifts evne til å betale sin kortsiktige gjeld. En likviditetsgrad på 1 eller høyere indikerer at selskapet har tilstrekkelige likvider til å dekke sin kortsiktige gjeld. 

Gjeldsgrad

Beskriver forholdet mellom gjelden og egenkapitalen i en bedrift. En lav gjeldsgrad indikerer at selskapet er mer solid. 

Soliditet

Gir innsikt i hvor mye av bedriftens ressurser som er finansiert med egenkapital. En høy soliditetsgrad indikerer at bedriften har evne til å tåle tap. 
 

Ved å forstå og overvåke disse tallene, kan bedriftsledere ta informerte beslutninger som fører til økt lønnsomhet og suksess. Husk, nøkkeltallene er din bedrifts kompass, de vil lede deg i riktig retning. 

Del historie:

Linkedin

X / Twitter

Facebook

E-post

Vil du holde deg oppdatert på de siste innovasjonene i regnskapsverdenen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Kontakt

sales@figures.no

vendor@figures.no

support@figures.no

admin@figures.no

Universitetsgata 2
0164 Oslo

Åpne i kart ↗